Brøndby Strand Fotoklub

Ordensregler i BSFK

 • Vi er alle forskellige – respekter hinandens forskelligheder, – hvad enten det er fotografiske erfaringer, etnicitet, køn eller alder.
 • Rygning af tobak og e-cigaretter er tilladt – så længe det foregår udendørs. – Vis hensyn
 • Indtagelse af alkohol drikke er tilladt – bare ikke her. Bestyrelsen kan give dispensation i særlige anledninger.
 • Du er velkommen til at tale i mobiltelefon – men hav den på lydløs, og gå ud af rummet når den ringer.
 • Det er kun tilladt at fotografere i klublokalet, når det er aftalt på forhånd.
 • Udvis takt og tone når vi har besøg.
 • Tal ordentligt, når mulige nye medlemmer er til stede.
 • Gør det du kan for at nye medlemmer føler sig velkomne.
 • Klubbens udstyr skal behandles varsomt, husk vi alle betaler til det. Fejl og mangler skal rapporteres til formanden/bestyrelsen.
 • Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme til et arrangement, som du har tilmeldt dig. Så undgår du at andre står og venter på dig.
 • Kaffemaskine skal tømmes for kaffegrums efter brug. Vandkoger og termokander skal tømmes og skylles efter brug.
 • Snavset service stilles i opvaskemaskinen. Hvis den er fuld af rent service, skal den tømmes.

”Magisk bestik og service, som selv kan hoppe ned i opvaskemaskinen, kan stilles på køkkenbordet.
Almindeligt bestik har brug for vores hjælp for at komme derind.”

Tal Ordentligt – det koster ikke noget.